Міжнародний день боротьби з корупцією

09 грудня вся міжнародна спільнота та широкі кола громадськості в
усіх країнах світу відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією.
Саме цього дня 2003 року на політичній конференції високого рівня
була відкрита для підписання Конвенція ООН проти корупції, яка ухвалена
Генеральною асамблеєю ООН 31 жовтня 2003 року.
Корупція є складним соціальним, політичним і економічним явищем,
яке певним чином зачіпає всі країни. Вона руйнує демократичні інститути,
сповільнює економічний розвиток і підриває державні традиції. Корупція
вражає основу демократичних інститутів через спотворення виборчих
процесів, перекручення принципу верховенства закону шляхом створення
бюрократичних бар’єрів, єдиний сенс яких – вимагання хабарів.
Наслідками поширення корупції в Україні на національному та
регіональному рівнях є підрив соціальної довіри, руйнація соціальної моралі
та почуття справедливості в населення, посилення соціальної напруженості,
зневіра в ефективності державної політики тощо.
Подолати корупцію можливо тільки завдяки консолідації всього
суспільства та налагодження системи протидії.
Згідно з вимогами законодавства України функції боротьби  з
корупцією покладено на спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії
корупції, а саме: органи прокуратури, Національної поліції, Національне
антикорупційне бюро України та Національне агентство з питань запобігання
корупції.
Також функції із запобігання та виявлення корупції покладаються на
утворені в органах виконавчої влади уповноважені підрозділи (особи) з
питань запобігання та виявлення корупції.
Усі без винятку потенційні викривачі мають можливість надати
відповідну інформацію про можливі факти корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень та інших порушень Закону України «Про
запобігання корупції».
Потрібно всім докладати максимальних зусиль, аби зменшити це
негативне соціальне явище в нашій країні, забезпечити верховенство закону,
дотримання прав і свобод людини.