Історія Запорізького професійного торгово-кулінарного ліцею

Вже понад сімдесят п'ять років ДНЗ«Запорізький ПТКЛ» готує висококваліфікованих робітників для системи торгово-ресторанного профілю не тільки міста Запоріжжя та Запорізької області, а й всієї України та інших держав.

1944, навчально-курсовий комбінат

Історія Державного навчального закладу «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей» почалась у 1944 році з навчально-курсового комбінату облторгвідділу на підставі наказу по Наркомторг УРСР від 24 березня 1944 р. За № 22.

Створення комбінату мало за мету підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників торгівлі і підприємств громадського харчування, до складу яких входили Трести їдалень республіканського значення.

1949, школа торговельно-кулінарного учнівства

З квітня 1949 р. навчально-курсовий комбінат перейменований у школу торговельно-кулінарного учнівства (ШТКУ) Запорізького облторгвідділу. ШТКУ була єдиним учбовим закладом міста по підготовці професіям для сфери торгівлі та громадського харчування.

1966, Запорізьке професійне торгово-кулінарне училище

З вересня 1966 р. школа торговельно-кулінарного учнівства перейменована в Запорізьке професійне торгово-кулінарне училище. А через рік училище було  реорганізовано в 2 навчальні заклади: Запорізьке професійне торгове училище та Запорізьке професійне кулінарне училище, які діяли кожне самостійно (Наказ Мінторгу УРСР від 17.07.1967 р. за № 263).

1981, Запорізьке професійно-технічне училище

Запорізьке професійне кулінарне училище було державним навчальним закладом і підпорядковувалося Запорізькій обласній конторі громадського харчування. На підставі наказу Мінторгу України № 236 від 02.07.1981 р. Запорізьке професійне кулінарне училище перейменоване в Запорізьке професійно-технічне училище (ПТУ).

1985, Запорізьке середнє професійно-технічне училище № 41

Згідно наказу Мінторгу та держкомітету України № 157/15 від 12.06.1985 р. ПТУ перейменовано в середнє професійно-технічне училище № 41 (СПТУ № 41)
м. Запоріжжя. У 1986 році СПТУ № 41 приєднало на правах філіалу училище, яке готувало пекарів на базі Запорізького хлібокомбінату № 5.

На підставі наказу Запорізького управління народної освіти  від 02.06.1992 р. № 148 «Про ліквідацію в ІІІ кварталі 1992 р. СПТУ № 42» приймаються  безоплатно основні засоби та малоцінний інвентар з балансу СПТУ № 42 на баланс СПТУ № 41 та СПТУ № 36 станом на 01.07.92 р. з підготовкою не тільки кухарів, кондитерів, але й продавців продовольчих та непродовольчих товарів, а також касирів торговельного залу.

1994, Запорізьке професійно-технічне училище № 41

На підставі наказу обласного комітету профтехосвіти в Запорізькій області
№ 53 від 03.03.94 р. СПТУ № 41 перейменовано в професійно-технічне училище
№ 41 м. Запоріжжя (ПТУ № 41).

2003, 2010, Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей

Влітку 2003 року на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 381 від 13.06.2003 р. ПТУ № 41 реорганізовано в Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей. А в 2010 році ліцей отримав сучасне назву найменування юридичної особи – Державний навчальний заклад «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей».

2017, Держаний навчальний заклад "Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей"

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.03.2017 р. № 420 «Про реорганізацію професійно-технічних навчальних закладів Запорізької області»   до ДНЗ «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей» було приєднано ДНЗ “Запорізький професійний будівельний ліцей”

Вас будуть навчати викладачі і майстри виробничого навчання, які мають величезний досвід і вміють створити доброзичливу атмосферу.

Найбільш відомий кондитер Запоріжжя Антоніна Найдьон закінчила кулінарне училище в 1982р, працювала 18 років майстром виробничого навчання, паралельно заочно отримала вищу освіту – і працює зараз керівником кондитерського цеху кафе «О’Сасао!» Вона каже:

 

“Основи моїх професійних і життєвих успіхів закладені в кулінарному училищі”

 

Ваша професія і знання – гарант стабільності і добробуту, якщо ж Ви виявили талант до іншої справи – ми раді за Вас!
Працевлаштування

Саме наші випускники працюють сьогодні викладачами профільних учбових закладів, харчують громадян у своїх приватних підприємствах, пропагандують здорове харчування, випускають спеціалізовану літературу і ведуть телепередачі відповідного напрямку.

Випускники запорізького торгово-кулінарного ліцею у світі

Деякі випускники торгівельно-кулінарного училища працюють не тільки в країнах СНД, але й в країнах дальнього зарубіжжя, таких як: Греція, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Португалія та ін. Це такі випускники, як: Храпунський Р.Б., Сопелкіна Л.М. та ін. Вони гордість нашого ліцею.

З 1944 року Запорізький кулінарний ліцей готує кухарів і кондитерів, а в останні роки також навчає професіям продавця продовольчих та непродовольчих товарів, касира торговельного залу, офіціанта, адміністратора

Кухар
Кондитер
Офiцiант
Адміністратор
Бармен
Пекар