Міжпредметна методична комісія викладачів загальноосвітньої підготовки

Робота методичних комісій направлена на:

 

Голова методичної комісії   Чигілейчик Жанна Миколаївна, викладач професійної підготовки, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», та педагогічне звання «старший викладач».

 

Перелік індивідуальних методичних тем над якими працюють викладачі :

№ з/п П.І.Б. Предмет Індивідуальна методична тема
1. Антонюк Світлана Віталіївна Біологія Активізація навчальної діяльності учнів на уроках біології шляхом використання інноваційних освітніх технологій
2. Бабаков Андрій Сергійович Інформатика Здійснення диференційованого підходу до учнів з урахуванням працездатності нахилів інтересів
3. Дузь Олена Юріївна Математика Інформаційно-комунікаційні технології при вивчені математики
4. Каздоба Тетяна Юріївна Інформатика Використання кооперативного методу навчання на уроках англійської мови з метою інтенсифікації навчально-виховного процесу
5. Красюк Тетяна Володимирівна Біологія Хімія Використання тестових завдань для оцінювання знань учнів як один з ефективних методів контролю
6. Криворучко Олена Валентинівна Фізика Захист Вітчизни Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках
7. Кулікова Ірина Володимирівна Фізика Самостійна робота учнів на уроках фізики як засіб стимулювання розумової діяльності
8. Лапіна Ірина Василівна Зарубіжна література Українська література Розвиток критичного мислення на уроках зарубіжної літератури
9. Мосьпан Ольга Іванівна Математика Реалізація принципу індивідуалізації та диференціації навчання на уроках математики в умовах гуманної педагогіки
10. Носач Ірина Василівна Географія Правознавство Формування географічної компетентності шляхом використання інтерактивних форм і методів навчання
11. Папуча Оксана Євгенівна Іноземна мова Інноваційні технології навчання у розвитку мовленнєвих компетенцій учнів на уроках іноземної мови
12. Паянок Марина Петрівна Історія України Всесвітня історія Формування історичної свідомості учнів на уроках історії шляхом впровадження інноваційних технологій навчання
13. Пилипчук Юрій Михайлович Фізична культура Вплив спеціальних фізичних вправ на корекцію постави та виховання командного духу під час занять фізичною культурою
14. Савєльєва Ольга Іванівна Фізика Математика Використання активних форм та методів роботи на уроках фізики
15. Савченко Оксана Вікторівна Українська література Зарубіжна література Застосування гугл технологій на сучасному уроці
16. Хмура Наталя Олександрівна Історія України Всесвітня історія Використання проблемного навчання як засобу вивчення людини суб’єкта і творця історичного процесу
17. Христенко Ольга Володимирівна Історія України Всесвітня історія Розвиток соціально активної особистості учня через використання інтерактивних технологій на уроках історії
18. Чигілейчик Жанна Миколаївна Українська мова Українська література Методика критичного мислення як інструменту формування інтелекту та духовності учнів
19. Чигілєйчик Людмила Євгенівна Історія України Правознавство Формування національно-патріотичної свідомості учнів з використанням ІКТ на уроках історії
20. Шавло Віктор Вікторович Фізична культура Удосконалення сучасного уроку фізичної культури шляхом впровадження інноваційних технологій
21. Ситник Сергій Іванович Фізична культура Виховання культури здоров’я шляхом запровадження здоров’я зберігаючи освітніх технологій
22. Кузьменко Олексій Олександрович Фізична культура Формування в учнівської молоді здорового способу життя як фактора вибору і реалізації професійної кар’єри