Міжпредметна методична комісія викладачів професійної підготовки та майстрів виробничого навчання з професій ресторанного господарства..

Робота методичних комісій направлена на:
• підвищення якості навчання і виховання учнів;
• на підвищення ефективності застосування сучасних форм і методів навчання;
• на професійне зростання викладачів та майстрів виробничого навчання.
Голова методичної комісії Максименко Олена Геогріївна, викладач професійної підготовки, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», та педагогічне звання «старший викладач».

 

Перелік індивідуальних методичних тем над якими працюють викладачі та майстри в/н:

№ з/п П.І.Б. Предмет Індивідуальна методична тема
Викладачі професійної підготовки
1. Гармаш Надія Юріївна Технологія приготування їжі з основами товарознавства. Технологія приготування борошняних кондитерських виробів Впровадження інноваційних форм і методів навчання на уроках ЛПР з предмету « Технологія приготування Їжі» з використанням ІКТ
2. Єловець Тамара Михайлівна Технологія приготування їжі з основами товарознавства. Технологія приготування борошняних кондитерських виробів з основами товарознавства. Кулінарна характеристика страв. Технологія приготування кондитерських виробів Розвиток особистості засобами інноваційних технологій з предмету «Технологія приготування їжі з основами товарознавства».
3. Жижко Андрій Олександрович Правила дорожнього руху Формування національної свідомості як фундаментальної складової патріотичного виховання учнів ПТНЗ
4. Касьян Яна Іванівна Технологія приготування борошняних кондитерських виробів з основами товарознавства Використання новітніх технологій у проведенні майстер класів
5. Касьяненко Неля Миколаївна Технологія приготування їжі з основами товарознавства. Устаткування підприємств харчування Впровадження інноваційних форм і методів навчання на уроках спецдисциплін.
6. Клімова Валентина Миколаївна Технологія приготування їжі з основами товарознавства Впровадження ІКТ як засобу розвитку особистості вчителя та учня
7. Козлова Світлана Петрівна Облік калькуляція і звітність. Устаткування підприємств харчування Використання інтерактивних методів навчання при вивченні предмету «Устаткування підприємств харчування»
8. Львов Віктор Миколайович Електробезпека Впровадження інноваційних форм і методів навчання на уроках охорони праці та електробезпеки
9. Максименко Олена Георгіївна Технологія приготування їжі. Організація обслуговування в ресторанах Впровадження ІКТ на уроках спецтехнології як шлях до формування в учнів професійних компетенцій
10. Моісеєнко Олена Анатоліївна Організація виробництва і обслуговування. Сомельє Використання методу проектів при вивченні спец предметів
11. Цуруфан Тетяна Сергіївна Устаткування підприємств харчування Використання ІКТ на уроках спеціальних дисциплін кухарів як засіб підготовки конкурентоспроможних робітників на ринку праці

Майстри виробничого навчання

№ з/п П.І.Б. Індивідуальна методична тема
1. Барабаш Любов Миколаївна Використання інформаційної освітньої літератури у проведенні уроків виробничого навчання
2. Білянська Лілія Володимирівна Використання інтерактивних технологій на уроках виробничого навчання
3. Бондаренко Оксана Володимирівна Використання інформаційних технологій у процесі виробничого навчання –практики
4. Галкіна Надія Григорівна Професійне навчання – процес передачі професіоналізму
5. Зубік Ольга Федорівна Актуалізація знань та умінь виробничого досвіду учнів на уроках виробничого навчання
6. Кірєєва Дар’я Миколаївна Інноваційні підходи при проведенні уроків виробничого навчання при підготовки майбутніх кухарів. офіціантів на базі ліцею
7. Кляцко Анастасія Михайлівна Виховання інтересу в учнів до уроків виробничого навчання в умовах сучасного виробництва
8. Ковальова Олена Станіславівна Розвиток творчих здібностей учнів на уроках виробничого навчання
9. Куц Наталія Борисівна Розвиток творчих здібностей учнів як умова формування талановитої особливості
10. Литвин Алла Володимирівна Формування професійної креативності учнів на уроках виробничого навчання – шлях до підвищення знань. вмінь професіоналізму
11. Макєєва Людмила Олександрівна Формування практичних умінь та навичок майбутніх кухарів методом використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках в/н
12. Пейчева Тетяна Борисівна Створення інноваційного освітньо-виховного середовища під час проходження виробничої практики
13. Пермякова Світлана Іванівна Вивчення та впровадження у виробниче навчання досвіду кондитерських цехів м. Запоріжжя
14. Прокопчук Ніна Яківна Удосконалення дидактичного забезпечення уроків виробничого навчання з метою розвитку творчих здібностей учнів з професії кухар
15. Риженко Світлана Олександрівна Самостійна робота учнів як засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення на уроках виробничого навчання
16. Храпач Катерина Олександрівна Використання ІКТ на уроках виробничого навчання
17. Чимбаєва Людмила Іванівна Формування умінь самостійної роботи учнів у процесі виробничого навчання
18. Чуприна Тетяна Василівна Використання ігрових форм навчання на уроках виробничого навчання як засіб підвищення якості знань майбутніх кухарів. кондитерів
19. Шраго Неля Германівна Розвиток освітнього маркетингу в навально виробничому процесі