Структура управління закладом освіти
Мова освітнього процесу

Українська

Річний звіт про діяльність закладу освіти
Кошторис
Звіт про надходження та використання коштів
Законодавство

Закони України

 1. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VIII
 2. Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" від 10.02.1998р. № 103/98-ВР
 3. Закон України « Про професійний розвиток працівників» від 12.01. 2012 р. № 4312-VI 
 4. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998р. N 137/98-ВР
 5. Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-ІХ

Укази Президента України

 1. Указ Президента України від 17.04.2002 № 347/2002 "Про Національну доктрину розвитку освіти"
 2. Указ Президента України від 18.09.2004 № 1102/2004 "Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні";
 3. Указ Президента України від 16.12.2011 № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»

Постанови Кабінету Міністрів України

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 №992 «Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики" (зі змінами); 
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999  № 956 «Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту»;
 3. Постанова Кабінету Міністрів Українивід 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної комунальної форми власності»;
 4. Постанова Кабінету Міністрів Українивід 13.07.2011 р. № 752 «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти»;
 5. Постанова Кабінету Міністрів Українивід 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій».

Накази МОН

 1. Наказ МОН України від 30.05.2006 № 419  "Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах";
 2. Наказ МОН України від 14.05.2013  № 499 "Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України";
 3. Наказ МОН України від 13.10.2010 № 947 „Про затвердження типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників в ПТНЗ ";
 4. Наказ МОН України від 06.10.2010р. № 930 „Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників";
 5. Наказ МОН України від 06.12.2010р. № 1204 «Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів»;
 6. Наказ МОН України від 22.07.2011 № 862 «Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для здійснення професійно-технічного навчання. перенавчання, перепідготовки або підвищення кваліфікації за робітничими професіями»
 7. Наказ МОН від 20.12.1993 № 455 «Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України»;
 8. Наказ МОН України від 26.01.2011 №59 «Інструкції з ведення журналу обліку теоретичного та виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів».
 9. Наказ Мінпраці України, Міносвіти України від 31.12.1998 №201/469 «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту»;
 10. Наказ Мінпраці та МОНвід 31.12.1998 р. № 201/3417 «Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 березня 1999 р. pа № 124/3417;
 11. Наказ МОН України від 12.12.2019 №1551 «Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти»;
 12. Наказ МОН України від 12.12.2019 №1552 «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти».
Про виконання закону України "Про звернення громадян"