Структура управління закладом освіти
Мова освітнього процесу

 

Українська

Стислий висновок щодо забезпечення особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення доступу до навчальних приміщень

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Кошторис

Звіт про надходження та використання коштів

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога за 2022/2023 н.р.

Інформація про договори про передачу права на експлуатацію

Законодавство

Закони України

 1. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VIII
 2. Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" від 10.02.1998р. № 103/98-ВР
 3. Закон України « Про професійний розвиток працівників» від 12.01. 2012 р. № 4312-VI 
 4. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998р. N 137/98-ВР
 5. Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-ІХ

Укази Президента України

 1. Указ Президента України від 17.04.2002 № 347/2002 "Про Національну доктрину розвитку освіти"
 2. Указ Президента України від 18.09.2004 № 1102/2004 "Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні";
 3. Указ Президента України від 16.12.2011 № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»

Постанови Кабінету Міністрів України

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 №992 «Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики" (зі змінами)
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999  № 956 «Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту»;
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної комунальної форми власності»;
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. № 752 «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти»;
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій».

Накази МОН

 1. Наказ МОН України від 30.05.2006 № 419  "Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах";
 2. Наказ МОН України від 14.05.2013  № 499 "Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України";
 3. Наказ МОН України від 13.10.2010 № 947 „Про затвердження типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників в ПТНЗ ";
 4. Наказ МОН України від 06.10.2010 № 930 „Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників";
 5. Наказ МОН України від 09.09.2022 № 805 "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників" 
 6. Наказ МОН України від 06.12.2010р. № 1204 «Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів»;
 7. Наказ МОН України від 20.12.1993 № 455 «Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України»;
 8. Наказ МОН України від 26.01.2011 №59 «Інструкції з ведення журналу обліку теоретичного та виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів».
 9. Наказ Мінпраці та МОН України від 31.12.1998 р. № 201/3417 «Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 березня 1999 р. pа № 124/3417;
 10. Наказ МОН України від 12.12.2019 №1551 «Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти»;
 11. Наказ МОН України від 12.12.2019 №1552 «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти».
Нормативні документи

Внутрішні нормативні документи ДНЗ "Запорізький ПТКЛ"

 1. Положення про підвищення кваліфікації, перепідготовку та курси цільового призначення для робітничих кадрів та стажування педагогічних працівників у Державному навчальному закладі "Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей";
 2.  Інструкція роботи з електронними журналами працівників Державного навчального закладу "Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей";
 3. Положення про педагогічну раду  Державного навчального закладу "Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей";
 4.  Порядок здійснення відеоспостереження у Державному навчальному закладі "Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей";
 5. Положення про навчально-виробничу лабораторію Державного навчального закладу "Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей";
 6. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Державному навчальному закладі "Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей";
 7. Положення про дистанційне навчання у Державному навчальному закладі "Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей"; 
 8.  Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу  Державного навчального закладу "Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей";
 9.  Алгоритм дій персоналу та здобувачів освіти Державного навчального закладу "Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей" під час сигналу "Повітряна тривога"; 
 10. Правила внутрішнього розпорядку для учнів (слухачів) Державного навчального закладу "Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей";
 11. Правила внутрішнього розпорядку для мешканців гуртожитку Державного навчального закладу "Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей";
 12.  Положення про попередження та протидію булінгу (цькуванню) в ДНЗ "Запорізький ПТКЛ";
 13. Положення про навчально-методичну раду Державного навчального закладу "Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей";
 14. Положення про організацію учнівського самоврядування ДНЗ "Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей". 
Про виконання закону України "Про звернення громадян"

 

Вакансії

Майстер виробничого навчання

Освіта: вища.  Наявність робітничої кваліфікації за однією або декількох професій: "Кухар"; "Кондитер"; "Офіціант"; "Бармен"; "Адміністратор".

Порядок і умови проведення конкурсу: співбесіда.

Тел. для довідок: 702-33-96, 702-33-90.

е-mail: zptkl41@gmail.com

Гуртожиток

Гуртожиток ліцею знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Валерія Лобановського, 1;

Розрахований на 108 місць; 

Вільних місць станом на 01.01.2024 - 0. 

Вартість проживання - безкоштовно. 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Результати відбору підручників

-відбір-підручників-1.pdf

×