Атестація педпрацівників у 2020-2021 навчальному році

Склад атестаційної комісії Державного навчального закладу «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей» у 2020-2021 навчальному році

План роботи атестаційної комісії 2020-2021

Інформація про атестацію педагогічних працівників ДНЗ «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей» у 2020-2021 навчальному році

Графік проведення відкритих уроків та позаурочних навчально-виховних заходів педагогічних працівників, що атестуються у 2020-2021 навчальному році

Поради працівникам, що атестуються

Портфоліо має створюватись за наступною структурою:

Розділ І. Анкета

Розділ ІІ. Діяльність в міжатестаційний період

 • проведення відкритих уроків;
 • проведення відкритих виховних заходів;
 • динаміка успішності та якості знань учнів з предмета;
 • динаміка успішності навчальних груп;
 • копії наказів «Про перевірку стану КМЗ» та «Про результати перевірки стану викладання предмета»;
 • участь в олімпіадах, конкурсах, МАН;
 • участь у методичній роботі ліцею;
 • публікації;
 • нагороди.

Розділ ІІІ. Список опрацьованої літератури в міжатестаційний період

До кожного Портфоліо висувалися такі вимоги:

 1. Системність і регулятивність самомоніторингу.
 2. Достовірність.
 3. Об’єктивність.
 4. Націленість автора на самовдосконалення.
 5. Структуризація матеріалів, логічність і лаконічність всіх письмових пояснень.
 6. Акуратність і естетичність оформлення.
 7. Цілісність, тематична завершеність представлених матеріалів.
 8. Наочність результатів роботи.
 9. Технологічність.