Директор
Віктор Миколайович Львов

(061) 702 33 96

Lvov_V.M@zptkl.zp.ua

Педагогічний колектив ліцею в своїй роботі намагається дотримуватися такого принципу – не дивитися на дитину, а бачити її, не слухати, а чути, не знати все про неї, а розуміти її.

Заступник директора
з навчально-виробничої роботи

Андрій Олександрович Жижко

(061) 702-33-90
Zhyzhko_A.O@zptkl.zp.ua

Заступник директора
з навчально-виховної роботи

Сергій Олександрович Лебеденко

(061) 702-33-91
Lebedenko_S.O@zptkl.zp.ua

 

Заступник директора
з навчально-методичної роботи

Сергій Олександрович Телюпа

(061) 702-33-96
Teliupa_S.O@zptkl.zp.ua

Пейчева
Тетяна Борисівна
старший майстер
email: Peicheva_T.B@zptkl.zp.ua

 

Ситніков
Віталій Володимирович
керівник фізичного виховання
email: Sytnikov_V.V@zptkl.zp.ua

 

Слива
Інна Костянтинівна
методист
email: Slyva_I.K@zptkl.zp.ua

 

Рошко
Катерина Михайлівна
методист
email: Roshko_K.M@zptkl.zp.ua

 

Чигілєйчик 
Людмила Євгеніївна
соціальний педагог
email: Chyhilieichyk_L.Ye@zptkl.zp.ua

 

Миколаєнко
Олександра Вікторівна
бібліотекар
email: Mykolaienko_O.V@zptkl.zp.ua

 

Шамрай
Світлана Володимирівна
керівник гуртка
email:
Shamrai_S.V@zptkl.zp.ua
Герасименко
Тетяна Гаврилівна
викладач фізики і астрономії
email: Herasymenko_t.h@zptkl.zp.ua

 

Лосік
Сергій Володимирович
викладач біології
email:
Losik_S.V@zptkl.zp.ua

 

Красюк
Тетяна Володимирівна
викладач хімії
email:
Krasiuk_T.V@zptkl.zp.ua

 

Криворучко 
Олена Валентинівна
викладач захисту України
email: Kryvoruchko_O.V@zptkl.zp.ua

 

Ємельянченко
Владислав Васильович
викладач фізики і астрономії
email: Yemelianchenko_v.v@zptkl.zp.ua

 

Касьяненко
Неля Миколаївна
викладач спецдисциплін
email: Kasianenko_N.M@zptkl.zp.ua

 

Зарєнков
Дмитро Вікторович
викладач історії
Zarienkov_d.v@zptkl.zp.ua

 

Маковоз
Тетяна Миколаївна
викладач спецдисциплін
email:
Makovoz_T.M@zptkl.zp.ua

 

Конькова 
Діна Едуардівна
викладач математики
konkova_d.e@zptkl.zp.ua
 
 

 

Мосьпан
Ольга Іванівна
викладач математики
email:
Mospan_O.I@zptkl.zp.ua

 

Моісеєнко 
Олена Анатоліївна
викладач спецдисциплін
email: Moiseienko_O.A@zptkl.zp.ua

 

Максименко 
Олена Георгіївна
викладач спецдисциплін
email: Maksymenko_O.H@zptkl.zp.ua

 

Пивар
Марина Едуардівна
викладач іноземної мови
email:
Pyvar_M.E@zptkl.zp.ua

 

Гільденберг
Дмитро Володимирович
викладач фізичної культури
email: Hildenberg_d.v@zptkl.zp.ua

 

Чигілейчик 
Жанна Миколаївна
викладач української мови та літератури
email: Chyhileichyk_Zh.M@zptkl.zp.ua

 

Сундукова 
Олена Яківна
викладач української мови та літератури
email: Sundukova_O.Ya@zptkl.zp.ua

 

Папуча
Оксана Євгеніївна
викладач іноземної мови
email:
Papucha_O.Ye@zptkl.zp.ua

 

Ситнік
Сергій Іванович
викладач фізичної культури
email:
Sytnyk_S.I@zptkl.zp.ua

 

Стаценко
Люсьєна Миколаївна
викладач спецдисциплін
email: Statsenko_L.M@zptkl.zp.ua

 

Скляр
Олег Євгенович
викладач захисту України
email:
Skliar_O.Ye@zptkl.zp.ua

 

Христенко
Ольга Володимирівна
викладач історії
email: Khrystenko_O.V@zptkl.zp.ua

 

Цуруфан
Тетяна Сергіївна
викладач спецдисциплін
email: Tsurufan_T.S@zptkl.zp.ua

 

Олійник
Наталія Григорівна
викладач української мови та літератури
email: Oliinyk_n.h@zptkl.zp.ua

 

Кравець
Олександра Василівна
 викладач української мови та літератури
email: Kravets_o.v@zptkl.zp.ua
Паромова
Тетяна Олександрівна
викладач інформатики
email: Paromova_t.o@zptkl.zp.ua

 

Сусмент
Ян Русланович
викладач інформатики 
email: Susment_ya.r@zptkl.zp.ua

 

Мокрецький
Сергій Сергійович
майстер виробничого навчання
email: Mokretskyi_s.s@zptkl.zp.ua

 

Вільжис
Марина Андріївна
 майстер виробничого навчання
email: Vilzhys_M.A@zptkl.zp.ua
Найдьонова
Анастасія Михайлівна
 майстер виробничого навчання
email: Kliatsko_A.M@zptkl.zp.ua

 

Куц
Наталія Борисівна
 майстер виробничого навчання
email:
Kuts_N.B@zptkl.zp.ua
Лазарєва
Катерина Сергіївна
майстер виробничого навчання
email:
Lazarieva_K.S@zptkl.zp.ua

 

Манжосова
Катерина Олександрівна
майстер виробничого навчання
email: Manzhosova_k.o@zptkl.zp.ua
 
Д'якова 
Алла Петрівна
майстер виробничого навчання
email: Diakova_a.p@zptkl.zp.ua
 
Мокрецька
Валентина Павлівна
майстер виробничого навчання
email: Mokretska_V.P@zptkl.zp.ua

 

Наазаренко
Дмитро Володимирович
майстер виробничого навчання
email: Nazarenko_D.V@zptkl.zp.ua

 

Коробчук
Руслана Русланівна
майстер виробничого навчання
email: Korobchuk_r.r@zptkl.zp.ua
Толстоус
Максим Олексійович
майстер виробничого навчання
email: Tolstous_m.o@zptkl.zp.ua
Риженко 
Юрій Миколайович
майстер виробничого навчання
email: Ryzhenko_Yu.M@zptkl.zp.ua

 

 

Риженко 
Світлана Олександрівна
майстер виробничого навчання
email:
Ryzhenko_S.O@zptkl.zp.ua

 

 

Савенкова
Валентина Григорівна
майстер виробничого навчання
email: Savenkova_V.H@zptkl.zp.ua

 

Синицька
Світлана Валеріївна
майстер виробничого навчання
email:
Synytska_S.V@zptkl.zp.ua

 

Сичевська
Людмила Миколаївна
майстер виробничого навчання
email:
Sychevska_l.m@zptkl.zp.ua

 

 

Рулєвська
Олена Анатоліївна
майстер виробничого навчання
email: Rulievska_o.a@zptkl.zp.ua
Власенко
Галина Миколаївна
 майстер виробничого навчання
email: Vlasenko_H.M@zptkl.zp.ua

 

Усова
Ольга Володимирівна
 майстер виробничого навчання
email: Usova_o.v@zptkl.zp.ua

 

Коваль
Аліна Миколаївна
майстер виробничого навчання
email: Koval_a.m@zptkl.zp.ua

 

 

Коваль
Алла Леонідівна
майстер виробничого навчання
email: Koval_a.l@zptkl.zp.ua