Склад атестаціної комісії на 2021/2022 н.р.
План роботи атестаційної комісії у 2021/2022 н.р.
Інформація про атестацію педпрацівників
Графік проведення відкритих уроків та позаурочних заходів
Поради працівникам які атестуються

Портфоліо має створюватись за наступною структурою:

Розділ І. Анкета

Розділ ІІ. Діяльність в міжатестаційний період

проведення відкритих уроків;
проведення відкритих виховних заходів;
динаміка успішності та якості знань учнів з предмета;
динаміка успішності навчальних груп;
копії наказів «Про перевірку стану КМЗ» та «Про результати перевірки стану викладання предмета»;
участь в олімпіадах, конкурсах, МАН;
участь у методичній роботі ліцею;
публікації;
нагороди.
Розділ ІІІ. Список опрацьованої літератури в міжатестаційний період

До кожного Портфоліо висувалися такі вимоги:

Системність і регулятивність самомоніторингу.
Достовірність.
Об’єктивність.
Націленість автора на самовдосконалення.
Структуризація матеріалів, логічність і лаконічність всіх письмових пояснень.
Акуратність і естетичність оформлення.
Цілісність, тематична завершеність представлених матеріалів.
Наочність результатів роботи.
Технологічність.

Результати атестації у 2021-2022 навчальному році
Кадровий склад ліцею