1. Вступники подають заяву про вступ до ДНЗ «Запорізький ПТКЛ», вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, у:
-  паперовій формі (особисто);
-  електронній формі (через електронний кабінет).
2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
-  6 кольорових фотокарток розміром 3 × 4 см;
-  копії документів, що дають право на пільги при вступі до ДНЗ «Запорізький ПТКЛ» (за наявності);
- копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
- письмову згоду на обробку персональних даних;
- довідку ОК-5, що підтверджує наявність страхового стажу (у разі потреби);
- висновок медико-соціальної експертної комісії (у разі потреби).

* Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).