Міжпредметна циклова методична комісія

викладачів загальноосвітнього циклу

Робота методичних комісій направлена на поліпшення організації навчального процесу, оновлення змісту освіти, розробку та впровадження інноваційних технологій освіти.

Головою методичної комісії є Савєльєва Ольга Іванівна, викладач фізики, математики та астрономії. Має вищу кваліфікаційну категорію і педагогічне звання «старший викладач».

 

Методичні теми викладачів загальноосвітніх предметів згідно загальної методичної теми:

«Використання сучасних освітніх технологій у навчально-виробничому процесі – шлях до підвищення якості знань та вмінь майбутніх конкурентоспроможних  робітників»

 

№ з/п П.І.Б. Предмет Індивідуальна методична тема
1. Антонюк Світлана Віталіївна Біологія Активізація навчальної діяльності учнів на уроках біології шляхом використання інноваційних освітніх технологій
2. Папуча Оксана Євгенівна Іноземна мова Інноваційні технології навчання у розвитку мовленнєвих компетенцій учнів на уроках іноземної мови
3. Манько Євген Якович Фізична культура Використання інтерактивних методів навчання на уроках фізичної культури
4. Дузь Олена Юріївна Інформатика математика Інформаційно-комунікаційні технології при вивчені математики
5. Шавло Віктор Вікторович Математика Удосконалення сучасного уроку фізичної культури шляхом впровадження інноваційних
6. Савченко Оксана Вікторівна Українська мова Українська література Використання інноваційних технологій та ІКТ на уроках рідної мови та літератури
7. Савєльєва Ольга Іванівна Фізика математика астрономія Використання активних форм та методів роботи на уроках фізики.
8. Христенко Ольга Володимирівна Всесвітня історія Історія України Правознавство Основи правових знань Географія Розвиток соціально активної особистості учня через використання інтерактивних технологій на уроках історії
9. Чигілєйчик Людмила Євгенівна Історія України Формування національно-патріотичної свідомості учнів з використанням ІКТ на уроках історії
10. Паянок Марина Петрівна Історія України Правознавство Всесвітня історія Формування історичної свідомості учнів на уроках історії шляхом впровадження інноваційних технологій навчання